Privacy Policy

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) (ΕΕ) 2016/679  και του ελληνικού νόμου 4624/2019 όπως ισχύουν κάθε φορά, και σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, η εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει.

 

1. Ορισμός Προσωπικών Δεδομένων

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως «Προσωπικά Δεδομένα» νοούνται οι πληροφορίες και τα δεδομένα σχετικά με ένα συγκεκριμένο άτομο, όπως, για παράδειγμα, η ημερομηνία γέννησης, το όνομα και επίθετο, η διεύθυνση κατοικίας, ο αριθμός τηλεφώνου, το φύλο, διεύθυνση του IP του κ.λπ.

 

2. Λόγοι συλλογής και επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα που συλλέγουμε από την ιστοσελίδα https://apodosiscoaching.gr/ αλλά και κατά τις συνεδρίες τα επεξεργαζόμαστε μόνο για τους σκοπούς που παρέχονται, συγκεκριμένα, για τον ορισμό ραντεβού και τη δημιουργία του πελατολογίου, για λόγους επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής ραντεβού ή για την αποστολή χρήσιμου “εκπαιδευτικού” υλικού, που είναι απαραίτητο για την πρόοδο της συνεργασίας μας ή για την ενημέρωσή σας σχετικά με δράσεις που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν σχετικά με ζητήματα του κλάδου της ψυχολογίας. Τα στοιχεία αυτά ενδείκνυται να αξιοποιούνται και για στατιστικούς σκοπούς

Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς και να ζητήσετε τη διαγραφή τους, ανά πάσα στιγμή. Στην περίπτωση αυτή, θα διακόψουμε κάθε επεξεργασία, χωρίς αυτό να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

3. Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία, είναι η υπεύθυνη επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη και υπό αυτή την ιδιότητά της αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να εξασφαλίζει την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων που παρέχει το Εφαρμοστέο Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

4. Ειδική σημείωση για τους ανήλικους

Ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών και πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία, σύμφωνα με την εφαρμοστέα στην περίπτωση τους δικαιοδοσία απαγορεύεται να γνωστοποιούν, μέσω της Ιστοσελίδας, τηλεφωνικά ή με οποιονδήποτε τρόπο, Προσωπικά τους Δεδομένα, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών. Οι εν λόγω επισκέπτες/χρήστες παρακαλείτε να μην υποβάλουν πληροφορίες, σε περίπτωση που γνωστοποιούν Προσωπικά τους Δεδομένα μέσω της Ιστοσελίδας, θα θεωρείται ότι τα πρόσωπα αυτά έχουν λάβει την προηγούμενη συγκατάθεση του προσώπου ή των προσώπων που ασκούν τη γονική μέριμνα αυτών.

 

5. Χρόνος Διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται στα αρχεία μας για όσο διάστημα διαρκεί η συνεργασία μας.

Σε περίπτωση που κάποιο από τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την παραπάνω ιστοσελίδα μεταβληθεί, παρακαλούμε να δηλωθεί εγκαίρως, ώστε η εταιρεία μας να προβεί στην επικαιροποίησή τους.

6. Cookies και άλλα αναγνωριστικά

Εμείς και οι συνεργάτες μας χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνολογίες για να συλλέγουμε και να αποθηκεύουμε πληροφορίες όταν επισκεφτείτε την Ιστοσελίδα μας, και αυτό ενδεχομένως περιλαμβάνει την αποστολή ενός ή περισσοτέρων cookies ή άλλων αναγνωριστικών προς τη συσκευή του επισκέπτη/χρήστη.

Είναι πιθανόν να τοποθετούμε στην Ιστοσελίδα συνδέσεις («links») προς άλλες ιστοσελίδες που λειτουργούν από τρίτους. Με την πρόσβασή σας σε αυτές, θα πρέπει να γνωρίζετε και να έχετε επίγνωση ότι Εμείς δεν ελέγχουμε τις επιχειρηματικές πρακτικές αυτών των μερών, και ότι η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται σε αυτά τα άλλα μέρη ή στις ιστοσελίδες τους.

 

7. Δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής

Αναφορικά με τα Προσωπικά Δεδομένα διατηρούνται μεταξύ άλλων τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, εναντίωσης και διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»), όπως ειδικότερα προβλέπεται στον Κανονισμό. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε σε βάσεις δεδομένων για να τροποποιείτε, να διορθώνετε ή να ενημερώνετε αυτά τα δεδομένα, ακόμα και για να αντιτάσσεστε -ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο – στην επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν, καθώς και για να ανακαλέσετε την όποια συγκατάθεσή σας αναφορικά με την επεξεργασία αυτών ή και να ζητήσετε την οριστική διαγραφή τους από τα αρχεία της Εταιρείας.

Παρέχεται η δυνατότητα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας από όλα τα ενημερωτικά μηνύματά μας (newsletter) καθώς και τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και να ζητήσετε να διαγραφούν οριστικά τα Προσωπικά σας Δεδομένα που διατηρούμε στα αρχεία μας.

Για οποιοδήποτε αίτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων καθώς και την τυχόν μη τήρηση εκ μέρους της εταιρείας των αρχών που περιλαμβάνει η παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε μήνυμα [email protected]

We use cookies to offer you a personalized browsing experience. View more
Cookies settings
Accept
Decline
Cookies policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
This website uses cookies to enhance your browsing experience. Of these, cookies that are categorized as necessary are stored in your browser, as they are necessary for the operation of basic functions of the website. We also use third-party cookies to help us analyze and understand how you use this site. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt out of these cookies. However, opting out of some of these cookies may affect your browsing experience.
Save settings
Cookies settings